Mesafe


Soluk alma alanıdır mesafe, resmi daha doğru görme fırsatını kendine ve başkasına tanımadır, iletişim dilinde samimiyetle laubaliliğin sınırını aşmamak ve aştırmamaktır.

Paylaşmak istediğin kadarına izin verdiğin ince bir ayardır. Ama kendini yukarıya çektiğin bir mesafe değil, eşit noktada, eşit aralıkta bir mesafe…

Elif Şafak’ın Aşk’ını okurken oradaki bir cümlede durmuştum: “Herkese ve her şeye uyum gösteriyor ama aslında herkese ve her şeye mesafeli duruyordu.” (Elif Şafak, Aşk)

Aynen öyle…

Soru... Katkı...