Mesnevî Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

İçerikle biçimin en uyumlu olduğu nazım biçimlerinden biri, mesnevîdir. Roman geleneği çok eskilere gitmeyen Türk ve doğu edebiyatlarında, uzun soluklu hikâyeler, geleneksel halk hikâyelerinin yanı sıra, mesnevî nazım biçimi ile dillendirilmiştir. Aşağıda Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinden olay akışına uygun sıralamaya dayalı etkileşimli bir uygulama örneği verilmiştir. (BİLGİ mesnevi)

mesnevî nazım biçimi

 aşk, hüsn’ü benî muhabbet kabilesinden isterse…


Aşağıda Şeyh Galip’in ünlü mesnevisi Hüsn ü Aşk’tan bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde, Aşk’ın Hüsn’ü Benî Muhabbet kabilesinden istemesi üzerine, kabilenin ileri gelenlerinin uyarıları vardır. Beyitler, karışık olarak verilmiştir. Bir hikâye metni gibi düşünüp olayın gelişim çizgisinin nasıl olabileceğine göre beyitleri doğru olarak sıralamanız beklenmektedir.

İlgili:

Divan Şiiri Nazım Biçimleri