Metin Türleri ve Özelliklerini Belirleme

Metinler; içerik, dil ve yapısıyla bir bütündür. Her metin türü, kendine özgü bir içeriğe, anlatım diline ve yapısal özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, metin türleri odaklı okuma çalışmalarında, doğrudan türün ayırt edici yönlerini belirlemeye dönük okuma çalışmaları yapılabileceği gibi türlerin, anlamın ve dilin biçimlenişindeki rolüne de dikkat çekilebilir.(Edebî ve Öğretici Metinler)

Blogda, metin türlerinin özellikleri, örnekler üzerinden verilmiştir ve büyük bölümü sınıfta paylaşılabilir uygulama örnekleri içerir.

metin türleri