Metin Türü Olarak Gezi (Seyahatname)

Gezi (seyahatname) türünün genel özellikleri:

 • Gezilen yerle ilgili gözlemlere dayandırma; bilgiyle destekleme
 • Yere özel ayırıcı ayrıntılar verme
 • Okurda gezilen yeri görme isteği ve merak uyandırma

gezi (seyahatname) ve benzeştiği diğer türler:

 • Gezi-röportaj: Gezi odaklı röportajlar, gezi yazılarından farklı olarak sorunlara odaklanır ve hem ortama dair aktarılan bilgilerde hem de ortama ilişkin yapılan röportajlarda sorunun genel resmi ortaya koyulmaya çalışılır.
 • Gezi-Anı: Gezi ve anı türlerinin karıştırılabileceği durumlarda ayırıcı özellik: Gezi yazısının odağında gezilen yerler, anı yazısının odağında, gezen kişinin yaşantısı ve izlenimleri vardır.
 • Gezi-Mektup: Geçmişte, yurt dışından gazetelerine gezi izlenimlerini yazan yazarların metinleri gezi ve mektup özelliklerini bir arada taşımaktaydı.

gezi (seyahatname) örnekleri:

Dünya edebiyatında bu türde eser verenlerin başında Herodotos (Heredot), Marco Polo (Marko Polo), İbni Batuta gelir.

edebiyat turizmi

Türk Edebiyatında: gezi türünün  örnekleri:

 • Seyahatnameler
 • Mektuplar
 • Ruznameler (Padişah seferleri sırasında tutulan bilg notları)
 • Menazil (Padişahın seferlerinde konak yerlerini ve mesafeleri anlatan kitaplar)
 • Sefaretnameler (Elçilik görevlilerinin görevlendirildikleri şehirlere ilişkin izlenimleri )
Etkinlik önerileri için bakılabilir: