Metinlerin İçeriğinde Değişiklik Yapma

Okunan metinlerle ilgili yazma çalışmaları, metin türünü değiştirme veya metinle ilgili farklı türlerde denemeler yapma dışında, metnin içeriğine yönelik değişiklikler yaparak yeni alternatifleri görmek veya metne başka bir noktadan bakmak da mümkündür. Bu tür metin bağlantılı yazma çalışmaları, öğrenciler için de sonuçlarını merak edecekleri farklı yazma uygulamaları olabilir.

metin bağlantılı yazma çalışmalarıRefik Halit Karay’ın Bugünün Saraylısı romanından günümüze uyarlama

metin bağlantılı yazma çalışmaları


Esere ait ögeleri (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı) değiştirerek yeni metinler yazma:

  • Farklı eserlerin kişilerini metne ekleyerek yeniden kurgulama (Olay zamanı aynı ya da benzer olan iki romanın kahramanlarını bir ortamda buluşturma ve özelliklerine uygun hareket ettirme gibi.)
  • olayların akışının kişilerin seçimlerine ve tavırlarına göre değişimini görme (Amaç: Kişi-olay ilişkisinin etkileşimini belirleme… Bu uygulamanın bir benzeri: Forum tiyatrosu)

  • Eserden seçilecek bir olay kesitini, eserdeki anlatıcı yerine olayın diğer kişilerinin ağzından tekrar anlatma (Değişen anlatıcıya bağlı olarak değişecek bakış açısına göre olayın aktarımındaki ve yorumlanmasındaki farkı kavrama)
  • x eserindeki olayı günümüze taşıma, akışta ne gibi değişiklikler olacağını görme. (Olayları farklı mekanlarda ve/ veya zamanlarda yeniden kurgulama) vb.

metin bağlantılı yazma çalışmaları

Halit Ziya Uşakligil’in Aşk-ı Memnu romanından günümüze uyarlama

İlgili:Metinlerle Bağlantılı Yazma Çalışmaları-1