Metni Anlayarak Okuma

Bloom taksonomisinde “anlama” ve “çözümleme”nin somut çıktıları olan eylemler, bilgiye ve/veya metne genel anlamıyla hakimiyeti gerektirir ve gösterir.

metni anlama

Öğrenci, bir metni yahut bilgiyi, herhangi bir yönüyle kavramışsa, onu her durumda tanır ve işler: 

Genel kapsamıyla; karşılaştırma, örnekleme, bir başka forma çevirme, açıklama, sınıflama, tahmin etme, yordama, kestirme, özetleme eylemleri, taksonomide “anlama-kavrama” düzeyini gösterir.

Aşağıdaki eylemler, Bloom taksonomisinde okuduğunu anlayan bir öğrencinin somut çıktılarını yansıtır:

  • Benzerlik/farklılık açıklar,
  • Olumlu/ olumsuz yönleri belirtir
  • Örnek verir
  • Çevirir-değiştirir
  • Tablo/ grafik/ şemaya dönüştürür
  • Açıklar
  • Yeniden yazar, yeniden sıraya koyar
  • Tahmin eder, çıkarımda bulunur
  • Özetler
  • Ana çizgileriyle söyler

İlgili: