Edebiyat Müfredatında “Alana Özgü Beceriler”

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda (2018), “Alana Özgü Beceriler” başlığı altında,

“Dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler”

olarak farklı alanlarda çoklu okuryazarlık sıralanmış ve bu yeterliliklerin diğer dil becerileri ile ilgili çalışmalar içinde edindirilmesi hedeflenmiş:

“Bu yeterlilik ve beceriler, ünite süre ve içerikler tablosunda okuma, yazma, ve sözlü iletişim başlıkları altındaki açıklama ve etkinlikler ile doğal olarak ilişkilidir.”

"alana özgü beceriler"

“alana özgü beceriler” derken…

Farklı yapılardaki verileri okumaya dayanan alana özgü yeterlikler, aslında 21.yüzyılın becerilerinin edebiyat eğitimini de ilgilendiren özelliklerindendir:

  • Bilgi okuryazarlığı
  • Eleştirel düşünme
  • Görsel okuryazarlık
  • İletişim ve iş birliği
  • Medya okuryazarlığı
  • Yaratıcı düşünme

Terimler farklı olsa da tümü, öğrencinin; hangi tür olursa olsun, hangi kaynaktan gelirse gelsin, muhatap olduğu veriyi, özüne uygun kavrayabilmesine ve maruz kalacağı filtrelerin, etki alanlarının uzağında kalarak doğru şekilde anlayıp değerlendirebilmesine, bu alanlarda veri üretebilmesine ve/veya problem çözebilmesine olanak sağlayacak önemli yeterliklerdir.

Program linkiTürk Dili ve Edebiyatı