Öğrencinin Kendi Anlama Sürecini İzlemesi

Öğrencinin kendi anlama sürecini izlemesi okuma stratejilerinin en önemli basamaklarından birini oluşturur. Bunun da en geliştirici yolu, öğrencinin öncelikle metne ve kendine sorular yöneltmesidir.

“Aktif okuyucular, okudukça, okuduklarını ne kadar iyi anladıklarını izlerler. Zor materyalleri okurken, bu öğrenciler metnin bölümlerini yeniden okumak veya daha yavaş okumak ve onu anlamak için önemli olan yabancı kelimelerin anlamlarını anlamaya çalışmak gibi kendi kendini izleme stratejilerine girerler. Bir pasajın tekrar tekrar okunmasının önemli içeriğini hatırlamayı önemli ölçüde kolaylaştıracağının farkına varmak bile birçok öğrenci için faydalı olabilir.” *

Aşağıdaki örnek, okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında kişinin metni ve kendi anlama düzeyini gözden geçirmesine yardımcı olacak soruları içeriyor.* Öğrenciye bu ya da benzeri türde tabloların, daha da iyisi kontrol listelerinin verilmesi doğru olur. Öğrenci, bu sayede, güçlü bir öğretmen desteğiyle kendini izlemeyi öğrenir, zamanla soruları kendiliğinden sormaya başlar. kavram haritası

öğrencinin okuma sürecinde kendi anlama sürecini izlemesi -1*

kendi anlama sürecini izlemeUniversity of Texas System/Texas Education Agency, (2004, 2003, 2002), Handout 6’den uyarlanmış.

öğrencinin okuma sürecinde kendi anlama sürecini izlemesi -2*

Aynı kaynakta yer alan, öğrencinin farkındalığını da artıracak bir kontrol listesi özelliği de taşıyan başka bir kendini yoklama örneği:
kendi anlama sürecini izlemeClassroom Strategies Interactive Learning’den (Buehl, D., 2009) uyarlanmış.

Öğrencinin kendi okuma ve anlama düzeyini izlemesi ile belirlediği anlama kayıplarını gidermek için uygulaması gereken düzeltme stratejileri, çoğu kez eş zamanlı ilerler.

Bu stratejinin en önemli özelliği, bence,

“Ben öğrencinin gözüne bakınca, olmadı öğrenciye iki soru sorunca, neyi bilip bilmediğini, neye ihtiyacı olup olmadığını anlarım.”

diyen öğretmenleri bir kenara koyarak, nerede olduğunu ve neye ihtiyacı bulunduğunu bizzat öğrencinin kendisinin görmesini sağlamaktır. En kalıcı öğrenme böyle gerçekleşir çünkü.

* NSW Centre for Effective Reading, Comprehension Handbook