Aradaki Boşluk Neyi Gösterir?

Aradaki boşluk, eğitimde kullanılan bir drama tekniği olarak metin kişilerinin özellikleri açısından birbirlerine yakınlık ve uzaklıklarının belirlendiği bir değerlendirmeye dayanır.

Roman, öykü, masal vb. olaya dayalı metinlerde kişi çözümlemeleri ve değerlendirmeler için iyi bir uygulamadır.

Aradaki Boşluk nasıl canlandırılır/ uygulanır?


Öğrenciler, karakterleri birbirlerine olan yakınlık derecelerini göz önüne alarak mesafelendirip düzenlerler. ( Ne kadar yakın? Ne kadar uzak? Kim kime yatan? … ) Ayrıca zaman içinde bu boşluğun değişimini göz önünde bulundurabilirler. (Karakterler, birbirine yakınlaşacak mı, uzaklaşacak mı?) Diğer taraftan, öğrenciler bu mesafeyi isimlendirebilirler de (güç, korku, ihanet, gelenek, vb.)” (Eğitimde Dramada Uzman Rolü Yaklaşımı ve İngilizce Öğretimi)