“Okumaya Adanmışlık Modeli” Üzerine…

“Okumaya Adanmışlık Modeli”nin 8.sınıf öğrencilerine uygulandığı ve onların okuduğunu anlama düzeyleri ile okuma motivasyonlarının değerlendirildiği bir makale okudum. Giriş bölümünden düştüğüm notlar aşağıda, yayınlanma tarihi itibariyle Dr. Gülşah Mete ile Doç.Dr. Nesrin Sis imzalı makalenin linki şurada… “Okumaya Adanmışlık Modeli” kitap olarak da yayınlanmış.

“Bu çalışmada öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarını geliştirmek için Okumaya Adanmışlık Modeli uygulanmıştır. Guthrie ve Wigfiled (2000) tarafından önerilen model, okuma eğitimine özgü bir modeldir. Okuma eğitiminin temelini oluşturan modelin Yıldız (2010) tarafından uyarlanan görsel sunumu şekil 1’de görülmektedir.”

“Okumaya Adanmışlık Modeli”

motivasyon, strateji kullanımı, kavramsal bilgi ve sosyal etkileşimin rolü

“Şeklin en merkezinde bulunan kutuda başarı, bilgi ve okuma etkinlikleri yer almaktadır. Kutunun dışındaki karenin dört tarafı okumaya adanmışlık süreçlerini temsil etmektedir. Okumaya adanmışlığa ulaşmayı sağlayan dört temel etken motivasyon, strateji kullanımı, kavramsal bilgi ve sosyal etkileşimdir. Bunlardan motivasyon okumada başarılı olmada içsel ve dışsal motivasyona sahip olmayı ifade eder. Strateji okuma esnasında bilişsel stratejileri kullanmaktır. Kavramsal bilgi, bilgi edinmek için okumayı ve okuma sırasında ön bilgileri kullanmayı ifade etmektedir. Sosyal etkileşim okuma yazma etkinliklerinde diğer öğrencilerle ve öğretmenle olan etkileşimi ifade etmektedir (Guthrie, 2004). Okumaya adanmışlığı sağlayan bu etkenler metni daha iyi anlamlandırmayı sağlamaktadır.”

okumaya adanmışlığı yüksek olan okuyucular

“Okuma gelişiminde Adanmışlık Modeli’ne (Guthrie ve Wigfield, 2000, Akt. Yıldız, 2010) göre okumaya adanmışlığı yüksek olan okuyucular hem okumaya içsel olarak motive olmuştur hem de okuma sürecinde daha fazla strateji kullanırlar. Okumaya adanmışlığı düşük olan okuyucular daha az motive olmuştur ve metni anlamak için daha az strateji kullanırlar. Okumaya adanmışlığı yüksek olan okurlar, okuma sürecinde kendilerini etkileyen bilişsel ve dilsel süreçlerin farkındadır. Bu modelin yurt dışında yapılan çalışmalarda okuduğunu anlama ve okuma motivasyonunu geliştirdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerde de başarı sağladığı, çalışmalarda bu modelin kullanılması gerektiği önerilmiştir (Guthrie, Schafer ve Huang, 2001, Yıldız, 2010).”

Bloom taksonomisinin bilişsel ve duyuşsal basamaklarıyla ilgilenenler için dikkat çekici.