Olay Hikâyesi-Maupassant Tarzı Hikâye

Öyküleyici anlatımda, ögelerin kurgulanması ve anlatımına bağlı olarak farklı hikâye türleri ortaya çıkmıştır. Batı edebiyatlarında olay hikâyesi (Maupassant tarzı hikâye)  ile  durum hikâyesi (Çehov tarzı hikâye) birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılan özelliklere sahiptir. Türk edebiyatında temsilcileri: Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit, Sabahattin Ali vb.

Olay hikâyesinin genel özelliklerini, bu türün bir örneği üzerinde gösterme:

olay hikâyesi örneği olarak “baharın tesiri”


Ömer Seyfettin’in “Baharın Tesiri” hikâyesi, olay hikâyesine her açıdan örnek gösterilebilecek tipik bir metindir.  Aynı zamanda, Maupassant tarzı hikâye için öğrencilerin kolaylıkla kavrayabileceği malzeme sunan eğlenceli bir metindir de. Aşağıda, olay hikâyesinin genel özelliklerini bu hikâye üzerinden özetleyen bir sunum ve sonrasında metinden bölümleri ve durup üzerinde konuşulabilecek noktaları içeren ayrıntılı bir başka sunum yer almaktadır.

Görseldeki yazıların üzerine tıklayarak, işaretli olanlara ait bilgileri görebilirsiniz.

maupassant tarzı

olay hikâyesi
Guy de Maupassant kişiler zaman mekân düğüm çözüm ana düşünce anlatıcı

Guy de Maupassant

Fransız romancı ve hikâye yazarı

kişiler

Kahraman anlatıcı: 15 gün öncesine kadar gamsız, kedersiz, sağlıklı bir adamdır. 40'ını geçmiştir ama hayatın ona öğretecekleri bitmemiştir!
Mühendis Sermet: Anlatıcının arkadaşıdır. Bilmeden, onun aşık olacağı kızla tanışmasına vesile olacak.
Camsap: Anlatıcının arkadaşı. Gerçeği göstermek için onu bir bahse tutuşmaya ikna edecektir.
Mediha: Anlatıcının ilk kez görüp sırılsıklam aşık olduğu duygusuna kapıldığı kişi.

zaman

Bahar mevsimi: Aşka davetiye çıkaracaktır
15 günlük süre: İddianın gerçekliğini ortaya koymaya yetecek zaman dilimi

mekân

• İstanbul’un baharı yaşayan bir semti (Şişli) ile henüz havaların soğuk gittiği bir başka uzak semti (Kireçburnu): İddia için bu bahar ve soğuk hava zıtlığı önemlidir!
• Şişli’deki evde parti verilmesi: Bahar ve parti, aşık olmak için uygun ortamlar yaratmakta!
• Kireçburnu’ndaki ev ve soğuk, anlatıcının önceliklerini belirlemesinde etkili olacak.

düğüm

Anlatıcının aşık olması, Camsap'ın bunu “baharın tesiri” olarak görmesi ve gerçekliğini sorgulamak için bahse girmeleri

çözüm

Sürprizi bozmayalım. Metnin son bölümüne bakılabilir.Şurada...

ana düşünce

Çözüm kısmı, ana düşünceyi de veriyor. Okuyunca anlaşılacaktır. Bu tarz hikâyelerin ruhuna uygun olarak, iç açıcı şeyler beklenmemeli!

anlatıcı

Kahraman anlatıcı: Sorunu en iyi başından geçen anlar ve anlatır!!!

olay hikâyesi:

  • Olay hikayelerinde odakta olay vardır ancak aslolan yazarın üzerinde düşündürmek istediği sorundur. Olay, o soruna dikkat çekmeye yardımcı ve yazarın ulaşmak istediği ana düşünceye aracı bir ögedir.Diğer her öge, olayın anlatılmasına destek verecek biçimde aktarılır.
  • Klasik serim-düğüm-çözüm sırası da aynı mantıkla işler. “Serim” bölümünde, olayın iyi anlaşılmasına yetecek ayrıntıda ve gerçeklik algısı verecek şekilde kişi-yer-zaman bilgilerine yer verilir; özellikle “düğüm” bölümünün taşıdığı entrik durum, okurda merak uyandırır ve okurun düşündürülmek istenen konuya yoğunlaşmasını sağlar. “Çözüm”, olayın sonuçlandırılma biçimine göre yazarın anadüşüncesini de açığa çıkaran bölümdür.
  • Olay hikâyesi, realist ve natüralist akımların öyküdeki yansımasıdır. Dolayısıyla bu akımların genel ilkeleri göre şekillenmiştir:
    • Okuru ele alınan konu üzerinde düşündürmek esastır. Dolayısıyla olay öyküsünde ana düşünce/tez diğer hikâyelere göre daha belirgindir.
    • Realizm ve natüralizmin önemsediği gerçeğe uygun neden-sonuç ilişkisi, olaya dayalı hikâyelerde önemlidir.
    • Maupassant, diğer natüralist yazarlar gibi karamsar olduğu için konular hayatın sorunlu alanlarından seçilir.

Aşağıdaki sunum sayfaları, Baharın Tesiri metninden bölümleri ve durup üzerinde konuşulabilecek noktaları içermektedir. 

Çehov tarzı hikâye için bakılabilir: “Çehov Tarzı Hikâye veya Durum Hikâyesi”)