Olay Hikâyesi-Maupassant Tarzı Hikâye

Öyküleyici anlatımda, ögelerin kurgulanması ve anlatımına bağlı olarak farklı hikâye türleri ortaya çıkmıştır. Batı edebiyatlarında olay hikâyesi (Maupassant tarzı hikâye)  ile  durum hikâyesi (Çehov tarzı hikâye) birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılan özelliklere sahiptir. Türk edebiyatında temsilcileri: Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit, Sabahattin Ali vb.

Olay hikâyesinin genel özelliklerini, bu türün bir örneği üzerinde gösterme:

okuma

olay hikâyesi örneği olarak “baharın tesiri”


Ömer Seyfettin’in “Baharın Tesiri” hikâyesi, olay hikâyesine her açıdan örnek gösterilebilecek tipik bir metindir.  Aynı zamanda, Maupassant tarzı hikâye için öğrencilerin kolaylıkla kavrayabileceği malzeme sunan eğlenceli bir metindir de. Aşağıda, olay hikâyesinin genel özelliklerini bu hikâye üzerinden özetleyen bir sunum ve sonrasında metinden bölümleri ve durup üzerinde konuşulabilecek noktaları içeren ayrıntılı bir başka sunum yer almaktadır.

Görseldeki yazıların üzerine tıklayarak, işaretli olanlara ait bilgileri görebilirsiniz.

You need to define some clickable areas for your image.

olay hikâyesi:

  • Olay hikayelerinde odakta olay vardır ancak aslolan yazarın üzerinde düşündürmek istediği sorundur. Olay, o soruna dikkat çekmeye yardımcı ve yazarın ulaşmak istediği ana düşünceye aracı bir ögedir.Diğer her öge, olayın anlatılmasına destek verecek biçimde aktarılır.
  • Klasik serim-düğüm-çözüm sırası da aynı mantıkla işler. “Serim” bölümünde, olayın iyi anlaşılmasına yetecek ayrıntıda ve gerçeklik algısı verecek şekilde kişi-yer-zaman bilgilerine yer verilir; özellikle “düğüm” bölümünün taşıdığı entrik durum, okurda merak uyandırır ve okurun düşündürülmek istenen konuya yoğunlaşmasını sağlar. “Çözüm”, olayın sonuçlandırılma biçimine göre yazarın anadüşüncesini de açığa çıkaran bölümdür.
  • Olay hikâyesi, realist ve natüralist akımların öyküdeki yansımasıdır. Dolayısıyla bu akımların genel ilkeleri göre şekillenmiştir:
    • Okuru ele alınan konu üzerinde düşündürmek esastır. Dolayısıyla olay öyküsünde ana düşünce/tez diğer hikâyelere göre daha belirgindir.
    • Realizm ve natüralizmin önemsediği gerçeğe uygun neden-sonuç ilişkisi, olaya dayalı hikâyelerde önemlidir.
    • Maupassant, diğer natüralist yazarlar gibi karamsar olduğu için konular hayatın sorunlu alanlarından seçilir.

Aşağıdaki sunum sayfaları, Baharın Tesiri metninden bölümleri ve durup üzerinde konuşulabilecek noktaları içermektedir. 

Çehov tarzı hikâye için bakılabilir: “Çehov Tarzı Hikâye veya Durum Hikâyesi”)