Paragraf Yapısıyla İlgili Metaforlar

Metin yazdırmayı keyifli kılacak yollardan biri, küçük parçalar halinde ve keyfe dönüştürebilecek ayrıntılar içeren çalışmalar hazırlamaktır. Paragraf düzeyinde yapılacak yazma çalışmaları küçük parçalara dayandığı için öncelikle göz korkutmaz. Öte yandan, paragrafın yapısı için yönlendirici grafikler veya görseller kullanıldığında, somut olduğu ve tünelin ucunu gösterdiği için her zaman kolaylaştırıcı işlev görür. Lise öncesi sınıflar için uygun gibi görünse de görsele dayalı çalışmalar her zaman keyiflidir, eğlencelidir.

Paragrafın yapısını görselleştiren çalışma kağıtlarında, kuşkusuz en bilinen kullanılan paragraf metaforu, “hamburger” yapısına dayanandır.

hamburger paragraf

Paragrafla ilgili metaforlarda ortak payda: Paragrafın temelini oluşturan ana düşünce ile onu geliştiren yolların birbirleriyle hiyerarşisini gösterecek şekilde grafiğe dökmeye uygun nesnelerin seçilmiş olması…

Çok çeşidi olmasa da trafik lambalı, kekli, hatta deyim yerindeyse çiçekli böcekli olanları da mevcut.

çiçek-paragraf
bocek-paragraf

kekparagraf
trafiklambası-paragraf

İlgili: Planlı Yazma Süreci-III: Taslak Metin Oluşturma