Performans, Yaptığınızdır; Potansiyel, Yapabilecekleriniz

“hayata

“Her insan bir dünyadır, her yürek bir karakutu”(Mevlânâ)

Performans değerlendirme ile ilgili üç saati aşkın bir sunum vardı bugün. Okul etkinliğiydi. Doç.Dr.Uğur Zel’i dinledik. Esprili, dolu, kitleyi avucunda tutan güçlü bir yanı vardı. Sunum da görseller de iyiydi; başka türlü o üç saat zor geçerdi. Yukarıdaki söz de sunumdan…

Ne öğrendim? Açıkçası, benim yapımda, zaman zaman hayatı ıskalarcasına işine gömülen kişiler için, o ipuçlarını bilmek gerekmeyebilirdi de…

Sıkça geçen “güçlü yönler” bahsinde, iş verimliliği açısından önemli bir ölçüt olan, işi ve zamanı planlayıp, iyi bir iş akışında yol alma açısından sınıf geçmişliğim çoktur. İnandığım bir kurum kimliğine hizmet ediyorum; bu da yaptığım işe bağlılığımı artıran bir etken… vs. vs.

Dinlerken hep düşündüğüm bir şeyi yazmak isterim şimdi. Zaten mayanızda olan bir şeyin, ölçülebilir hale getirilip, maddeleştirilmesi ve yeterlilik düzeyinizin denetlenmesi, bazen performansınızı olumsuz yönde bile etkileyebilir. Ben, çok farklı bir noktadan, özellikle etik değerler konusunda öğretmen adayı öğrencilerime çok söylerdim: İyi, dürüst ve erdemli bir insan olmam için benim dışarıdan dayatılacak etik ilkelere ihtiyacım yok. Hiçbir maddeyle de iyiliğimin, erdemlerimin hizaya sokulmasını istemiyorum :)

Uğur Zel’in ilk sorusu, “Neden Çalışırız?” idi. Kendim için içimden geçen ilk ve tek yanıt, “kendimi gerçekleştirmek” oldu. Yansıda sunduğu David McClelland’in “üç temel ihtiyaç” listesindeki ilk maddeye uyuyor bence:

“1. Başarı ihtiyacı,
2.Güç Kazanma ihtiyacı,
3.Sosyal ilişki ihtiyacı.”

Diğer notlarım, “insan kaynakları”yla ilgili kaynaklarda bulunabilecek bilgilerden ve kendi okuluma ait tutumlardan oluşuyor. Geçiyorum.

Unutmadan, bir alanda “yetkin” oluşun açılımı da vardı sunumda: Yetkinlik=  ilgi + deneyim + kişilik özellikleri + yetenek + bilgi

Dille ilgili ince bir ayrıntı güzeldi: İtiraza başlarken “ancak” yerine, “bununla beraber” dememizi önerdi. İkincisinin olumluluk zemini var çünkü… İşimiz daha kolay olabilir:)

Uğur Zel’in formül cümlelerinden birini başlık yaptım:

“Performans, şu ana kadar neler yaptığınızdır; potansiyel, şimdi ve gelecekte neler yapabileceğinizdir.”

Yorum: “Performans, Yaptığınızdır; Potansiyel, Yapabilecekleriniz

  • “Her insan bir dünyadır, her yürek bir karakutu”(Mevlânâ)
    Mevlana zamaninda karakutu var miymis:)

Soru... Katkı...