Planlı Yazma Aşamaları İçin Örnek Uygulama

Planlı yazma aşamaları için gidilecek en iyi yol, kuşkusuz, bütün adımlarını  bir çalışma içinde aşama aşama uygulamaktır. Böylece, her adımın bir sonraki adım için önemi ve işlevi daha iyi kavranacaktır.

nasıl uygulanabilir?

yazma

2.Örnek uygulama: Aşağıda, hedef kitlesi, metin türü ve yazma amacı belirlenmiş bir çalışmanın uygulanma süreci yer almaktadır.   (Hazırlık gerektirir ve birkaç haftaya yayılabilir.)

Yazılacak metnin hedef kitlesi, türü ve amacı, söz gelimi şöyle olsun:

planlı yazma aşamaları

Bu kapsamda yazdırılacak metin dolayısıyla planlı yazma sürecinin her aşaması için ayrı hazırlanmış çalışma kağıtları/kartları, sürece bağlı olarak her gelinen aşamada teker teker öğrenciye dağıtılmalı.

Hazırlık-Planlama-Taslak Metin Oluşturma-Düzeltme ve Geliştirme-Paylaşma

planlı yazma aşamaları

planlı yazma aşamaları

planlı yazma aşamaları

planlı yazma aşamaları

planlı yazma aşamaları

Ayrıntılı Bilgi: Planlı Yazma Süreci ve Aşamaları

Bu örneği online ortamda da denemeniz mümkün: