Planlı Yazma Süreci-I: Hazırlık

Planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması için  “Planlı Yazma Süreci” ndeki giriş bilgisinin devamıdır:

Hazırlık aşaması, bir yanıyla; kişisel deneyimlerimizi, başkalarında ya da başka ortamlarda gözlediklerimizi ve genel kültür bilgimizi  yoklayıp elverişli örnek ve bilgileri hazır etmemizi; bunlara ek olarak anlatılacak konu için bilgi toplama, araştırma yapma sürecimizi kapsar.

planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması

2. anlatımda gözleme başvurma:

Kişisel deneyimler kadar, kişinin kendi dışındaki tanık olduğu, gözlediği veya başkalarınca aktarılan durumlar da anlatımı zenginleştiren deneyimler hanesine kaydedilmelidir. İyi bir gözlem, varlık ve olayları benzerlerinden ayıran yönleriyle görmeyi, göstermeyi ve değerlendirmeyi de mümkün kılar.

Uygulama: (Bir önceki yazıda belirtilen örneğe devam) İnsanları bir hobiye yönlendirecek bir yazı için, bu konuda çevrede tanık olunan bir gözlemi hazırlık notlarına ekleme


3. genel kültür birikiminden yararlanma:

Bir konudaki anlatımın malzeme çatısını oluştururken her zaman kişisel deneyimler ya da gözlemler yeterli olmayabilir. Önceden edinilmiş kültürel birikimler de özellikle mevcut malzemeyi başka yan bilgilerle geliştirmeye, hatırlamalarla yeni bağlar kurmaya da yardımcı olur. Google her zaman bir “tık” ötede olmayabilir!Örneğin, aşağıdaki görsel için hiçbir araştırma yapmadan genel düzeyde birikime sahip bir öğrenci, bir araya getirilmiş “elma”lı üç farklı görselin iletilerini ve aralarında kurulan bağı kolayca değerlendirebilecektir.
planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması

Uygulama: (Verilen örneğe devam) İnsanları bir hobiye yönlendirecek bir yazı için genel kültür birikiminden yararlanarak seçilen hobiyle ilgili bilgileri de hazırlık için not düşme


Meselâ:

  • Bu hobiyle ünlenen kisiler var mı?
  • Bu hobinin ne zaman ortaya çıktığına dair ne biliniyor?
  • Bu hobiye özgü 5 terim sayılsa, neler sayılabilir?

4. planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması için bilgi toplama:

Elbette bir anlatımın iletilerini ve bilgi derinliğini okura taşıyacak en güçlü destek, sağlam dayanakları olan, araştırma verilerine dayanan, kanıtlanabilir nitelik taşıyan bilgilere yer vermek; metin için iyi bir alt yapı oluşturabilmek olacaktır. Bu da planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması için çok önemli bir basamaktır. (Ben zümre başkanlığı yaptığım dönemde, kazandırmadığımız bilgiyi, beceriyi öğrenciden de isteme hakkımız olmadığını belirterek araştırma yapma ve onun gereklerini 9.sınıfın ilk döneminde işlemeyi önermiştim. Yararını da görmüştük. Bunu ve kaynak kullanma etiğini öğrencimize kazandıramazsak, sonuç “copy/paste”ten öteye gidemiyor maaalesef!!! Keşke “git kütüphaneye” kolaylığında olsa her şey ama!…) Araştırma ile ilgili yazılar için: “Araştırma İçin Kaynak Kullanma, Özetleme ve Alıntılama”)

ilgili: Rol İçinde YazmaR.A.F.T

Planlı yazma sürecinin hazırlık aşaması tamamlandığında, sıradaki:

“Planlı Yazma Süreci-II: Planlama”