Planlı Yazma Süreci-II: Planlama

Planlı yazma süreciyle ilgili örnek uygulama bilgilerinin devamıdır. Yazma sürecinde planlama öncesindeki aşama ve için önerilir: Planlı Yazma Süreci-I: Hazırlık. 

Yazma sürecinde planlama, ikinci aşamadır. Yazımızın hedef kitlesini, amacını ve metin türünün belirleyip içeriğe yönelik hazırlık çalışmamızı tamamlamışsak , ikinci aşamada (planlama) bu hazırlığın bir plan dahilinde işlenmesi, bunun için de öncelikle bir yazı planının oluşturulması gerekecektir. Planın odağında; yazının temelde ileri süreceği görüş –ki bu, yazarın ilgili konuya temel bakış açısını yansıtan ana düşüncesidir– ve görüşü geliştiren yardımcı düşünceler ile bunları destekleyecek düşünceyi geliştirme yolları bulunacaktır.

yazma sürecinde planlama

yazma sürecinde planlama

& ana düşünce cümlesini yazma

Örnekteki amaç, insanları bir hobiye yönlendirmekti. Dolayısıyla, belirlenecek ana düşüncenin bu yönde bir yargı belirtmesi ve adı üstünde tek cümleyle ifade edilecek bir “ana” düşünceyi yansıtması beklenir.

planlı yazma süreciUygulama: (Bir önceki yazıda belirtilen örneğe devam) İnsanları bir hobiye yönlendirecek bir yazı için, ana düşünce cümlesini belirleme


Şu olsun meselâ:

Hobiler, hiçbir zorunluluk olmaksızın sadece istek ve yetenekle sürdürülen etkinlikler arasında yer aldığı için, kişisel gelişim ve farkındalık sürecinin en somut yansımalarından biridir.

& yardımcı düşünce cümlelerini belirleme

Ana düşünceye “yardımcı” olacak düşünceler de yine “ana” düşünceden beslenmeli, onu paragraf paragraf işleyecek birer boyutuna odaklanmalı. Yukarıdaki yargıdan giriş ve sonuç dışında, gelişme paragrafı olarak en az üç paragrafın odağını oluşturacak üç yardımcı düşünce belirlenebilir.

Yazısının ana düşüncesini belirleyen öğrencilerin şimdi yapması gereken: Belirlenen ana düşünceyi destekleyecek ve ana düşüncenin çevresinde geliştirilecek  yardımcı düşünceleri yazma… Yazımızın ana düşüncesi ve bağlantılı yardımcı düşünceleri şöyle olabilir:

planlı yazma süreciUygulama: (Verilen örneğe devam) İnsanları bir hobiye yönlendirecek bir yazı için, yardımcı düşünce cümlelerini belirleme


Hobiler, (1) hiçbir zorunluluk olmaksızın sadece istek ve (2) yetenekle sürdürülen etkinlikler arasında yer aldığı için, (3) kişisel gelişim ve farkındalık sürecinin en somut yansımalarından biridir.

(1) Hobiler, zorunluluk gerektirmeyen isteğe bağlı etkinliklerdir.
(2) Hobilerin seçiminde yetenekler belirleyicidir.
(3) Hobiler kişisel gelişim ve farkındalık sürecinden önemli göstergelerdendir.

& planlama aşamasında düşünceyi geliştirme yollarını kullanma:

Düşünceyi geliştirme yolları (örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme vb.), –adı üstünde– bir yazının en lojistik ve hazırlık sürecinde toplanan verilerin en iyi işlenebileceği destek ögeler olarak vazgeçilmezdir. Öğrenciler, yardımcı düşüncelerini geliştirmek üzere, her gelişme paragrafı için en az bir “düşünmeyi geliştirme yolu” belirlediğinde, sonuç olarak aşağıdakine benzer bir çalışma yapmış olacaktır:

planlı yazma süreciUygulama: (Verilen örneğe devam) İnsanları bir hobiye yönlendirecek yazı için, düşünceyi geliştirme yollarını kullanma


Hobiler, hiçbir zorunluluk olmaksızın sadece istek ve (2) yetenekle sürdürülen etkinlikler arasında yer aldığı için, (3) kişisel gelişim ve farkındalık sürecinin en somut yansımalarından biridir.

1-Hobiler, zorunluluk gerektirmeyen isteğe bağlı etkinliklerdir.

& Tanım yaparak destekleme
& Örnek vererek destekleme

2-Hobilerin seçiminde yetenekler belirleyicidir.

& Tanık göstererek destekleme
& Karşılaştırma vererek destekleme

3-Hobiler kişisel gelişim ve farkındalık sürecinden önemli göstergelerdendir.

& Sayısal veriyle destekleme

Konuyu pekiştirmek için:

Planlı yazma sürecinin planlama aşaması tamamlandığındasıradaki:

“Planlı Yazma Süreci-II: Taslak Metin Oluşturma”

İlgili:

Planlı Yazma Süreci ve Aşamaları