Röportaj Türü ve Özellikleri (Metin ve Uygulama)

Röportaj türü ile ilgili özellikler Yaşar Kemal‘in Sait Faik’le yaptığı röportajdan alınan parçalar üzerinden gösterilmiştir. (Röportajın tamamı:  “Yaşar Kemal’in Sait Faik’le Bir Röportajı”)

röportaj türü

Mark Twain

yaşar kemal’in sait faik’le röportajı


Aşağıda, Sait Faik Abasıyanık‘ın Mark Twain Cemiyeti‘ne fahri üye seçilmesi üzerine Yaşar Kemal‘in onunla yaptığı röportajdan alınan parçalar yer almaktadır (1953). Her bölümün altında çoktan seçmeli ve basit düzeyde birer soru yer almaktadır. Amaç, röportaja özgü özellikleri metin üzerinden gösterebilmektir.

Uygulama önerisi için bakılabilir: