Şair Dediğin…

Bu karikatür Semih Poroy’dan…

Şu adı kendinden uzun şiirse, Nedret Gürcan’ın Festival kitabından: “Hidayet Paşa’nın Tekne Kazıntısı Gülnaz’ın Nedret Gürcan’a İzdivaç Teklifi Konusunda”

Ben şairim ya
Şiir yazıyorum ya
İşsiz geziyorum ya

Sen güzelsin ya
Paracıkların var ya
Baban sağ ya

Gülnaz
İmkânı yok
Bu iş olmaz

            Nedret Gürcan