Olay Akışına Yön Veren Ögelerin İzinde

Okuduğunu anlama ve yorumlama çalışmaları kapsamında bir uygulamamız Hermann Hesse’in ünlü Siddhartha romanıyla ilgiliydi. Romanda olaylar, Siddhartha’nın nirvana yolundaki hayat deneyimlerine dayalı bir akışa sahip olduğu için, aynı zamanda okumayı da değerlendirmek üzere, aşağıdaki etkinliği, bu yolculuğun köşe taşı kişi, mekân ve kavramları, başka bir deyişle, olay akışına yön veren ögeler etrafında konuşulabilecek bir soru-yanıt düzleminde planlamıştık.

okuma

siddhartha romanında kişi, mekân ve kavramlar


Aşağıda Siddhartha (Hermann Hesse) romanında geçen ve olay akışı ile Siddharta’nın hayata bakışını yönlendiren kişi, mekân ve kavramlarla ilgili cümleler ve sorular yer alıyor. Boşluk tamamlandığında yeşil olarak işaretlenecektir.

Herkesi konuşturabilmek için, değerlendirmeyi öğrenci çiftleriyle birlikte yapmıştık. Bir öğrenci, sorunun yanıtını ve olayla bağını belirtiyordu (durum tespiti); diğer öğrenci, bunun kurgu ve romanın anlam bütünlüğü içindeki işlevini yorumluyordu (değerlendirme). Kitaptan aldığım cümleler ve ilgili soruları içeren her konuşma konusu bir zarftaydı. Öğrenciler içindeki metni ve soruyu bilmeden seçtikleri zarfa göre yanıtlarını veriyordu. Her cümlede, tamamlanması istenen bir sözcüğün, ifadenin, adın hatırlanması onlara aitti. En zorlandıkları nokta genelde buydu.

Siddhartha

Bu arada, Siddhartha (Herman Hesse), kişinin kendine ve hayata doğru yolculuğa başladığında ulaşacağı son noktanın çok da uzakta olmadığını kavramanın güzel bir örneğidir. Siddharta’nın bilinçlenme serüvenine eşlik ettiğinizde, başladığınız noktaya dönmüş olsanız bile, asla başlangıç noktasındaki siz olmadığınızı, yaşadığınız her deneyimin sizi başka türlü pişirdiğini ve daha önce farkında olmadığınız birçok şeyin artık bilinç düzeyinde anlam kazandığını görürsünüz.