Sokratik Sorgulama Tekniği

Sokratik sorgulama , herhangi bir konuda aranan yanıtları yahut çözümleri, o konu etrafında sorular sorarak bulmaya dayalı bir tekniktir. Her soru, bir sonraki yanıta ve beraberinde yeni bir soruya kapıya açar. Yanıtlar, bu soruların içinden adeta “doğurtulur”.

Twitter’da, sokratik sorgulama tekniğinin derli toplu bir tablosuna denk geldim. Hazırlayan kişi, felsefî çalışmaların içinden gelen bir öğretim üyesi: Kaan H.Öktem. Tablo ve paylaşım aşağıda:
sokratik sorgulama tekniği

 

sokratik sorgulama tekniği

sokratik sorgulama