Struga Şiir Akşamları ve Struga’nın Köprüleri

Struga Şiir Akşamları

Struga Şiir Akşamları

(Struga Şiir Parkı/Struga-Makedonya)

Makedonya’da Ohri’nin bir ilçesi olan “Struga”, benim için, bir yerleşim yerinden öte “şiir akşamları”na eş bir atmosferdir. Her yaz, basına burada yapılan bir şiir etkinliği ve etkinliğe katılan Türk şairlerin haberi düşer. Nerede olduğuna bile hiç bakmamışım. O nedenle, turun Makedonya rotasında yolumuz Struga’ya düşünce kendimi bir sürprizin içinde buldum. Nehir kıyısındaki bir tür şairler parkı  özelliği taşıyan şair heykelleriyle dolu park için rehberden birazcık vakit istedim. Benden başka kimsenin ilgi alanına girmediği açıktı.

Struga şiir akşamları

struga şiir akşamları

Her yıl bir şaire “Altın Çelenk” ödülü de verilen festival, 1961-63 arasında ulusal, 1966 sonrasında uluslar arası düzeyde düzenlenmiş. Ödülü alan şairler arasında, Türk şiirinden Fazıl Hüsnü Dağlarca (1974), dünya şiirinden Pablo Neruda (1972), Ted Hughes (1994), Adonis (1997) de var. Genç şairleri desteklemek üzere UNESCO’nun katılımıyla, yine uluslararası düzeyde Struga’nın Köprüleri şiir ödülü de verilmeye başlanmış. (“Wikipedia”)

Struga şiir akşamları

Miladinov Kardeşler

Struga Şiir Akşamları (Struga Poetry Evenings), Struga doğumlu (1800’ler) hem Makedonya’nın hem Balkanlar’ın en büyük şairleri arasında sayılan Miladinov Kardeşler anısına düzenleniyor. Şiir Parkı’nın girişinde de onlar hakkında bilgi yer alıyor. Bu blog notu için merak edip baktığımda, her ikisinin Slav milliyetçisi olduğunu, dolayısıyla Osmanlı açısından siyasî suçlu olarak görüldüklerini ve İstanbul’da zindanda tifüsten öldüklerini öğrendim.  Bulgar halk türkülerini, Bulgar ulusal destanı Vazrazhdane edebiyata kazandırdıklarını da okuyunca, Grimm Kardeşler’in Alman edebiyata katkısının bir benzerini gerçekleştirdiklerini düşündüm. 19.yy romantizminin siyasî ayağından gelen milliyetçiliğin edebiyattaki önemli izdüşümlerinden biri olan halk edebiyatı kaynaklarına yönelme…. Bizde Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in başı çektiği “millî edebiyat”la

“Avrupa’nın en temiz gölü ünvanını taşıyan Ohri’den doğan Karadırim ırmağının üzerindeki ilk köprüde her yıl Konstantin Miladinov’un “Güneye Özlem” şiirinin okunmasıyla başlatılan Struga Şiir Festivali dolayısıyla, yapılan şiir faaliyetlerinden, mevcut Makedon diline klasik Makedoncadan binlerce kelime kazandırdıklarını ifade ediyorlar. Struga’daki görkemli şiir şölenlerinin ardından, dünyanın birçok ülkesinden gelen şairleri Makedonya’nın başka şehirlerine de grup grup taşıyarak bütün ülke genelinde bu iklimi yaşatıyorlar. Struga’ya artık dünya şiirinin başkenti deniliyor. Bu etkinlik dünyanın bir çok ülkesine ve Türkiye’ye de bir model oluşturuyor.”(“Wikipedia”)

Derkenar: 20150819_100824 kopya

Şiir Parkı’nın kıyısında akan Karadirin’in kıyısında soluklanma anı…