Okuma Stratejileri: Metnin Yazılma Amacını Belirleme

Metnin yazılma amacını (bilgilendirme, ikna etme, tanıtım, eğlendirme vb.) ve kendi okuma amacına uygun olup olmadığını belirleme.

Gerçekler ya da Kurgular…

“Gerçekler veya Kurgu”*, bir veriyi, amacı ve iletileri açısından sorgulayan, uygulanması basit ama iyi uygulandığında, sonuçları etkili ve öğretici bir etkinlik örneğidir. “gerçekler ya da kurgular” Bir haber öğesi,...

Metnin Yazılma Amacını Anlama

Bir metnin yazılma amacı ile okunma amacı arasındaki makas birbiriyle ne kadar uyumlu ise, okurun kendi amacına ulaşması ve dikkati de o kadar hızlı ve isabetli olacaktır. Amaca uygun...