Okuma Stratejileri: Arka Plan Bilgisini Kullanma

Arka plan bilgisini kullanarak, varsa metnin başka alanlarla (dönem, yazar, başka metinler, bilim dalları vb.) bağlantısını kurma.

Metni Arka Plan Bilgisi ile Okuma

Bir metinde arka plan bilgisini kullanma, metin dışı mevcut birikim ve deneyimlerle metin arasında bağ kurmayı gerektiren bir okuma stratejisidir. Başka bir ifadeyle, bir metni arka plan bilgisi ile...

Edebiyat-Tarih İlişkisinin “Sahne Arkası”

“Sahne arkası” , özellikle edebiyat ve tarih arasındaki ilişkinin konu edildiği derslerde yararlanabilecek bir yaratıcı drama tekniğidir. Çünkü, biri tarihsel  veya belli bir döneme özgü bir gerçekliği, diğeri o...

Edebî Eser-Dönem İlişkisi (Kürk Mantolu Madonna)

Edebî eser-dönem ilişkisi birinden diğerine, çoğunlukla dönemin özelliklerinden edebiyata yansıyan etkilerini içerir. Edebî eserler, bilinçli veya istem dışı olarak, içine doğdukları dönemin koşullarından, bilgisinden, toplumsal ve kültürel birikimden, önceliklerinden...