Metin Türü: Deneme

Metin Türü Olarak Deneme

Deneme türü: “Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü”(TDK) deneme türü özellikleri (metin üzerinde) Aşağıda Montaigne’in “Alışkanlık” üzerine bir denemesi yer almaktadır....