Metin Türü: Fabl

Fabl Örnekleri

La Fontaine, derlediği hayvan masallarını manzum olarak düzenlemiş ve fabl bu haliyle bir tür olarak benimsenmiştir. Aşağıda, manzum ve nesir fabl örnekleri verilmiştir. fabl örnekleri -1: iki yanaşma Pançatantra...

Fabl, Özellikleri ve İlk Örnekler (Uygulamalı)

Fabl türünün genel özellikleri, yapısı ve ilk örneklerinin yanı sıra, ayırıcı özelliklerinden biri olan “kıssadan hisse”yi kullanarak fabl örneği yazmayı da içerir. fabl türünün temel özellikleri: fabl içinde “kıssadan...