Metin Türü: Gezi (Seyahatname)

Metin Türü Olarak Gezi mi Anı mı?

TDK’nın, farklı metin türlerindeki yazıları bir araya getirdiği seçkilerden biri, iki türü içeriyor: “Güzel Yazılar: Gezi-Hatıra” Kitap içinde de bu türleri gruplandıran bir ayrım yapılmamış, “gezi” türü, “otobiyografi” ve...

Metin Türü Olarak Gezi (Seyahatname)

Gezi (seyahatname) türünün genel özellikleri: Gezilen yerle ilgili gözlemlere dayandırma; bilgiyle destekleme Yere özel ayırıcı ayrıntılar verme Okurda gezilen yeri görme isteği ve merak uyandırma gezi (seyahatname) ve benzeştiği...