Okuma Stratejileri: Zihinde Canlandırma-Görselleştirme

Zihinde canlandırma, görselleştirme, içeriği anlamış olmayı gerektirdiği için, anlamanın somut çıktılarından biri olarak görülür. (Görsel figür oluşturmaya dayalı bazı yaratıcı drama etkinlikleri de bu kısma alındı.)

Bana Mutluluğun Resmini Çizebilir misin?

TEGV eğitimlerinde küçük yaş gruplarına yönelik okuma etkinlikleri için önerilen çalışmalardan biri, bir kavramı çizimle görselleştirme idi. Bize verilen kavram “ev”, yapmamız istenense onun bizde çağrıştırdıklarını ifade edecek sözcükleri...

Grup Heykelleri ile Tablo Oluşturma

Öğrencilerin metinle bağ kurabilmelerinin en kolay yollarından biri, metni içselleştirebilmeleridir. Kendi bedenlerinde ortaya çıkaracakları canlandırmalar metni ne kadar kavradıklarını da gösterir. grup heykelleri “Katılımcılar bu tekniği uygularken araç olarak...

Mazmunlar, İmge ve İstiare

Edebî sanatlar içinde istiare, hem açık hem kapalı olanıyla, doğrudan imgeyi (“Şiirde İmge (İmaj, Metafor)”) var eden bir sanattır. Sevgili için “güneşim” diye bir ifade kullanırsanız, bir yandan, onu...

“Donuk İmge” ile Anın Fotoğrafını Alma

Donuk imge, grup heykelleri yoluyla tablo oluşturma ve düşünce izleme gibi drama etkinlikleri okumayı daha eğlenceli, konuşmayı daha istenerek yapılabilir hâle getirmeye elverişli bir tekniktir. Eğlenceli kısım için, bir...