Okuma Stratejileri: Bilgiyi Grafik Düzenleyicilerle Anlama ve Değerlendirme

Yönlendirilmiş Okuma Düşünme Etkinliği (DR/TA)  

Yönlendirilmiş Okuma–Düşünme Etkinliği (DR-TA), okuma öncesinde metne dair tahminleri alıp okuma boyunca zaman zaman bu tahminlerin tutarlılığını gözden geçirmeye dayalı bir uygulamadır. Orijinal açılımıyla Directed Reading Thinking Activity,  Tahminlerin...

Balık Kılçığı ile Neden-Sonuç İlişkisi Kurma

Kouru Ishikawa tarafından geliştirilen Balık Kılçığı (Ishikawa diagram), neden-sonuç ilişkisi kurmak ve sonuçların arkasındaki nedenleri belirlemek için güçlü bir grafik düzenleyici; verileri işleme ve değerlendirme açısından işlevsel bir okuma...

Hikâye Akış Şeması (Plot Diagram)

Her hikâye bir olay çevresinde şekillenir. Olayın seyri, kendisini var eden kişi, yer, zaman arasındaki etkileşimlere bağlı olarak ilerler. Bu ilerleyiş, bir hikaye akış şeması (plot diagram) içinde, görsel...

“Yaşam Çemberi” ile Bir Karakter Oluşturmak

“Yaşam çemberi” (circle of life), drama teknikleri arasında yer alan ve belirtilen özellikler doğrultusunda bir karakter ortaya çıkarıp o karakteri çözümlemeye olanak sağlayan tekniklerdendir. Bu yönüyle, özellikle olaya dayalı...

Venn Şeması ve “Harmony”

Bulan kişinin (John Venn) soyadıyla anılan Venn şeması, ortak kesişim noktalarını gösteren yönüyle, metinlerin içerdiği farklı ögelerin özelliklerini bir arada görme ve tablo üzerinden değerlendirme için elverişli araçlardandır. Hazırlanması da...

“Yaşam Çizgisi” ile Süreci Yorumlama

Anlamayı ve değerlendirmeyi bir arada yaptıran etkinliklerden biri; kurmaca metin kişilerinin yaşadıklarının, olumlu ve olumsuz sonuçlarına göre artan/eksilen bir grafik düzlemine işlendiği “yaşam çizgisi” uygulamasıdır. Aşağıdaki gibi bir grafik...

Olayları “Zaman Çizgisi” Üzerinde Gösterme

Özellikle tarihsel arka planı olan ya da kronolojik akışı takip edilebilen metinlerle ilgili olarak, arka plan bağlantılı anlama çalışmaları yapmak için “zaman çizgisi” (timeline) , elverişli bir uygulamadır. Edebiyat-tarih...

Duvardaki Rol ile Kişiyi Tanıma

Duvardaki Rol, gerçek veya kurmaca kişiliklere ait özellikleri, fiziksel, duygusal, toplum içindeki yeri vb. açılardan gruplayarak boş bir insan figürü üzerinde  göstermeye dayalı bir yaratıcı drama tekniğidir. nasıl uygulanır?...

Akış Çizelgesi ile Bilgiyi Belirleme

Aşamalı ilerleyen uygulamalar için, akış çizelgesi (akış diyagramı) hazırlama , hem adım adım ilerlerken bir şey atlamama açısından denetimi elde tutma hem de bilgiyi sorgulayarak kullanma açısından elverişlidir. Seçeneklere...