Okuma Stratejileri: Sıralama-Karşılaştırma-Sınıflandırma

Öncelik Piramiti ile Önem Sırasına Koyma

Öncelik piramiti ile bir soruya aranan yanıtlar önem sırasına göre dizilerek yanıtlanır. Bireysel veya grup çalışması olarak uygulanır. İkili veya daha fazla öğrencili grup çalışması olarak planlanabilir. Aşağıdaki gibi...

Venn Şeması ve “Harmony”

Bulan kişinin (John Venn) soyadıyla anılan Venn şeması, ortak kesişim noktalarını gösteren yönüyle, metinlerin içerdiği farklı ögelerin özelliklerini bir arada görme ve tablo üzerinden değerlendirme için elverişli araçlardandır. Hazırlanması da...

“9 Elmas Tekniği” ile Seçenekleri Eleme

9 elmas tekniği (Diamond 9 ranking) ile verilen bir sorunun çözümü için her grup 9 öneri belirliyor ve grup temsilcileri tarafından öneriler tüm katılımcılara sunuluyor. Kesişen ortak önerilerin başa...

Aradaki Boşluk Neyi Gösterir?

Aradaki boşluk, eğitimde kullanılan bir drama tekniği olarak metin kişilerinin özellikleri açısından birbirlerine yakınlık ve uzaklıklarının belirlendiği bir değerlendirmeye dayanır. Roman, öykü, masal vb. olaya dayalı metinlerde kişi çözümlemeleri...