Okuma Stratejileri

Düzeltme Stratejileri ve Yeniden Okuma

Düzeltme stratejileri, okuma sırasında tam anlaşılamayan, okurun tam netleştiremediği noktalara yeniden dönmesine ve anlamayı destekleyen okuma stratejilerini daha bilinçli kullanmasına dayalı uygulamalar bütünüdür. Okuma boyunca kendi anlama düzeyini izlemiş...

Öğrencinin Kendi Anlama Sürecini İzlemesi

Öğrencinin kendi anlama sürecini izlemesi okuma stratejilerinin en önemli basamaklarından birini oluşturur. Bunun da en geliştirici yolu, öğrencinin öncelikle metne ve kendine sorular yöneltmesidir. “Aktif okuyucular, okudukça, okuduklarını ne...

Sözcükleri Bağlamı İçinde Öğrenmek

Bilinmeyen sözcükleri bağlamı içinde öğrenmek, bir okuma stratejisi olarak sözlüğe bakmak dışındaki en iyi ve etkili yoldur. Çünkü, metin bağlamında görmek, anlamaya çalışmak ve kullanmak, kalıcı öğrenmeyi de beraberinde...

Metni Arka Plan Bilgisi ile Okuma

Bir metinde arka plan bilgisini kullanma, metin dışı mevcut birikim ve deneyimlerle metin arasında bağ kurmayı gerektiren bir okuma stratejisidir. Başka bir ifadeyle, bir metni arka plan bilgisi ile...

Metnin Yazılma Amacını Anlama

Bir metnin yazılma amacı ile okunma amacı arasındaki makas birbiriyle ne kadar uyumlu ise, okurun kendi amacına ulaşması ve dikkati de o kadar hızlı ve isabetli olacaktır. Amaca uygun...

Okuma Öncesinde Tahmin Etme

Okuma öncesinde, kitabın ön ve arka kapakları, varsa içindeki görseller, bölüm başlıkları  vb. ipuçlarını değerlendirerek içerikle ilgili öngörüde bulunma, tahmin etme benzeri çalışmalar, öğrencilerin hem ilgisini çeker hem merakını...

Okuma Stratejileri ve MEB’in İlgili Kazanımları

Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasını kapsayan okuma stratejileri, bir metni anlayarak ilerlemeyi sağlayacak adımların genel çerçevesini çizer. Okuma eğitiminin bir parçası olan stratejiler, okul kademesi ve okuma hedeflerine...