Metin Türü: Röportaj

Yaşar Kemal’in Sait Faik’le Bir Röportajı

Röportaj türünün özelliklerini belirlemeyle ilgili çalışma için kullanılan röportaj örneği… Sait Faik Abasıyanık’ın Mark Twain Cemiyeti’ne fahri üye seçilmesi üzerine Yaşar Kemal’in onunla yaptığı röportaj: SAİT FAİK’LE GÖRÜŞME Akşamüstleri...

Röportaj Türü ve Özellikleri (Metin ve Uygulama)

Röportaj türü ile ilgili özellikler Yaşar Kemal‘in Sait Faik’le yaptığı röportajdan alınan parçalar üzerinden gösterilmiştir. (Röportajın tamamı:  “Yaşar Kemal’in Sait Faik’le Bir Röportajı”) Mark Twain yaşar kemal’in sait faik’le...