Metin Türü: Tiyatro

Tiyatro Türü Olarak Trajedi (Metin-Uygulama)

Trajedi, Dionysos Şenlikleri’nde koro halinde söylenen şarkılardan doğmuştur. Koroyu oluşturan kişiler keçi kılığına bürünerek şarkı söyledikleri için bu oyun türüne “keçi şarkısı” anlamına gelen trajedi (tragos: Keçi +oidie: Şarkı)...

Komedi Türü (Metin ve Uygulama)

Komedi türünün özellikleri Moliere’nin Cimri oyunu üzerinde gösterilmiştir. komedi türünün özellikleri (Aşağıdaki metinde  işaretli alanlara tıklandığında, açıklamaları görülebilecektir.) CİMRİ(Moliere) (& KOMEDİ genel) Harpagon adındaki cimri, oğlu Cleante ve kızı...

Dram Türü (Metin ve Uygulama)

Trajedi ve komedi türlerinde insanın bir yanı (ağlayan ya da gülen) abartılı olarak işlenirken dram türünde insan, her yönüyle ele alınır. Abartıya yer verilmez. Temel amacı yaşamın gerçeklerini ortaya...

Orta Oyunu Örneği ve Türün Özellikleri

Geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden orta oyunu tam olarak ne zaman ortaya çıkmıştır belli değildir ama “orta oyunu” terimi, 19.yyılda kullanılmaya başlanmış ve bu yüz yılda yaygınlaşmıştır. Orta oyununun devamı...

Kanunî Sultan Süleyman (Trajedi Örneği)

Orhan Asena’nın Kanunî Sultan Süleyman Dörtlemesi‘nin (İlk Yıllar-Roksolan, Hürrem Sultan, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Sığıntı) ikincisi olan Hürrem Sultan‘da, Kanunî’nin, devletin bekasına karşı tehdit olarak gördüğü oğlu Mustafa’nın...

Karagöz-Hacivat Sohbetlerinin Karakteristik Yapısı

Aşağıdaki metinde Karagöz-Hacivat oyununun tipik üç özelliğini gösteren satırların altını çizelim. (Metinde işaretli kısımlara tıklandığında yanıtlar görülebilir.) *Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, eğitici bir çalışma için kullanıp yayınladığı bir Karagöz-Hacivat...