Okuma Stratejileri: Yeniden Anlatma

İçeriğin okur tarafından kendi sözcükleriyle ve kendi anlatım diliyle doğru ifade edilebilmesi, anlaşılabildiğini de gösterir. Yeniden anlatma bu yönüyle önemlidir. (Hikâyeleştirme de yeniden anlatmaya uygun örnekleriyle burada gösterildi.)

“Düşünce İzleme” ile Karakterin Sesi Olma

Drama tekniklerinden “düşünce izleme” (thought tracking), okuma etkinliklerinde kişilerin iç dünyalarını anlama, değerlendirme süreçlerinde kullanılabilir. “Düşünce izleme” yaratıcı drama olarak nasıl canlandırılır/ uygulanır? Bu teknik, kurmaca bir metin kişisinin...

“Dedikodu Halkası” ile Bilgiyi Pekiştirme

Dedikodu halkası, olaya dayalı metinlerle ilgili yorumlar ve çıkarımlar için uygun bir ortam sağlayabilir. Drama teknikleri arasında yer alan dedikodu halkası (gossip circle), küçük grupların kendi aralarında “biri”! hakkında...