Tebeşir Konuşur Sadece ya da Kalem!

Hilton Smith tarafından geliştirilmiş olan Tebeşir Konuşur (Chalk Talk) tekniği, önceden belirlenmiş işaretleyici ve ilkeler doğrultusunda, tüm değerlendirmelerin sadece yazılı olarak ifade edildiği, konuşmanın hiç olmadığı bir uygulamaya dayanır.

İşaretleyici, tebeşir de kalem de olabilir. İlkeler, öğretmen tarafından ya da sınıfla belirlenebilir:

  • Sadece bazı kodlamalar kullanılacak,
  • Sorularınız varsa soru işareti, şaşırtıcı bir durum varsa ünlem işareti kullanılacak,
  • Her değerlendirme bir cümle ile ifade edilecek gibi…

Tebeşir Konuşur tekniğinde, adı üstünde konuşan sadece tebeşirdir yahut kalemdir. Bu teknik, istasyon türü çalışmalarda rahatlıkla uygulanabilir. Bireysel veya grupla yürütülebilecek bir tekniktir.
tebeşir konusur

kalem / tebeşir konuşur tekniği nasıl uygulanır?

  • Değerlendirilecek metin, soru, konu ne ise ve hangi araçla değerlendirilecekse belirlenir.
  • Etkinlik süresi belirtilir. Değerlendirme için özellikle istenen bir uygulama varsa açıklanır: Karşılaştırma, şema ile somutlama, sıralama vb.
  • Öğrenciler, masalara dağıtılmış veya uzaktan eğitim aracıyla kendilerine iletilmiş çalışma içeriğine yönelik görüşünü yazabilir, soru sorabilir, öneri sunabilir, herhangi bir işaretleme ile görüşünü yansıtabilir. Arkadaşlarının değerlendirmeleri için de aynı yolları izleyebilir.
  • Öğretmen, etkinlik boyunca, öğrencilerini izler, kayda değer değerlendirmeleri işaretleyebilir.

Etkinlik sonrasında, bu kez konuşarak, tüm değerlendirmelerin genel bir değerlendirmesi yapılır.

Örnek: Kalemler (Yaşar Kemal) Özet ve Etkinlik Önerileri