“Teori Kurma” Yoluyla Bir Metni Anlama

“Teori kurma”, inşa etme (“theory-building”) drama tekniği, bir metnin geneline veya seçilen bir ögesine dair çıkarımda bulunmaya yönelik bir etkinlik için uygundur.

Bir dersin ısınma aşaması için de etkili etkinliklerden biri olabilir.

"teori kurma"

J.Neelands ve T.Goode’nin Structuring Drama Work’te(2015) “teori kurma” için verdiği örneklerden biri Hamlet’in Ophelia’sı üstüneydi. Aşağıda ayrıntısı verildi.

teori kurma

Structuring Drama Work’te anlatıldığı biçimiyle,

“Teori kurma” yaratıcı drama olarak nasıl uygulanır?

 
& 8-30 arası bir katılımcıyla uygulanabilir. Etkinlik lideri, geniş grupları uygun sayıda katılımcıdan oluşacak birkaç gruba bölebilir.
& Her gruba, 8-10 adet görsel veya bir metinden alınmış parçalardan oluşan bir yaprak/ kart/ kağıt vb. seti dağıtılır. Bütün setler aynıdır.
& Setteki görsel veya yazılar, etkinliğin konusuyla bir şekilde ilişkili olmalıdır. (Sözgelimi, kitaptaki bir etkinlik önerisi Hamlet’teki Ophelia karakteriyle ilgilidir. Bu karakteri çizen isimler verilmiş ve onların resimlerinden bir set oluşturulması önerilmiş.)
& Her grup dağıtılan görsel veya metinleri inceleyerek, etkinliğin konusu/ sorunu ne ise, ona ilişkin bir teori kurar. (Ophelia örneğinde istenen, çizimlerden hareketle Ophelia hakkında bir çıkarımda ve/veya değerlendirmede bulunulmasıdır.)
& Her grup teorisini sunduktan sonra bir diğer grubu sunuşunu yapmak üzere davet eder.
& Nihayet, sunulan teorilerin ortak ve farklı yönleri üzerine genel bir değerlendirme yapılır.

bir “küçük prens”in gözünden büyükler…


Aşağıda, Küçük Prens’ten seçilen metinlerle, yaratıcı drama tekniği “teori kurma” uygulanmasına ilişkin bir örnek yer almaktadır. Küçük Prens’in küçük prensi çölün ortasında karşılaştığı pilota günler içinde kendi hikâyesini anlatırken, sorduğu sorular ve istediği resimler aracılığıyla da çocuklara özgü kendi dünyasıyla büyüklere özgü dünyanın ne kadar farklı olduğunu anlar.