Tanzimat Edebiyatı Yıllarında İsimler, Eserler (1860-1895)

3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilân edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyunu

 

 •  Şinasi,
  • Tercüme-i Manzume (1859-şiir-çeviri)
  • “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” (1860)
  • Şair Evlenmesi (1860-tiyatro)
  • Müntehabât-ı Eş’ar (1862-şiir)
  • Durub-ı Emsal-i Osmaniye (1863-atasözleri derlemesi)
 • Charles Dickens, Büyük Ümitler (1861, roman, İngiliz Edb.)
 • Gustave Flaubert, Salambo (1861, roman, Fransız Edb.)
 • Victor Hugo, Sefiller (Les Misérables, 1862, roman, Fransız Edb.)
 • İvan Sergeyeviç Turgenyev, Babalar ve Oğullar (1862, roman, Rus Edb.)
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski,
  • Suç ve Ceza (1865, roman, Rus Edb.)
  • Karamazov Kardeşler (1879, roman, Rus Edb.)
 • Namık Kemal
  • “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatına Dair BazıMülahazalar” (1866, eleştiri)
  • Vatan Yahut Silistre (1873, tiyatro)
  • Celaleddin Harzemşah (1875, tiyatro)
  • İntibah (1876, roman)
  • Cezmi (1881, roman)
 • Alphonse Daudet
  • Jack (1876, roman, Fransız Edb.)
  • Sapho (1884, roman, Fransız Edb.)
 • Ziya Paşa
  • “Şiir ve İnşa” (1868, makale)
  • Eş’ar-ı Ziya (1881)
  • Zafername (1870)
  • Harabat (1874)
  • “Terkib-i Bend”
 • Ahmed Midhat
  • Kıssadan Hisse (1869, ders kitabı niteliğinde)
  • Hace-i Evvel (ilk eseri, ders kitabı niteliğinde)
  • Letaif-i Rivayât (1870-1893, uzun öyküler, kısa romanlar, tiyatro, çeviri, uyarlama)
  • Felatun Bey’le Rakım Efendi (1876, roman)
  • Müşahedat (1891, roman)
 • Lev Tolstoy
  • Savaş ve Barış (1869, roman, Rus Edb.)
  • Anna Karenina (1876, roman, Rus Edb.)
  • İvan İlyiç’in Ölümü (1886, roman, Rus Edb.)
 • Direktör Âli Bey, Misafiri İstikal (1870, tiyatro)
 • Şemseddin Sami
  • Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat (1872-3-roman)
  • Kamus-ı Türki
 • Ebüzziya Tevfik, Ecel-i Kaza (1872, tiyatro)
 • Thomas Hardy, Yeşil Ağaçlar Altında (1872, roman, İngiliz Edb.)
 • Mark Twain,
  • Tom Sawyer’in Maceraları (1876, roman, Amerikan Edb.)
  • Huckleberry Finn’in Maceraları (1884, roman, Amerikan Edb.)
 • Nigâr Hanım, Efsus I-II (1877-1891, şiir)
 • Recaizade Mahmut Ekrem
  • Talim-i Edebiyat (1879)
  • Zemzeme I-II-III (1883-1885, şiir)
  • Takdir-i Elhan (1886)
 • Abdülhak Hamit Tarhan
  • Sahrâ (1879, şiir)
  • Makber (1885, şiir)
 • Pierre Loti
  • Aziyade (1879, roman, Fransız Edb.)
  • İzlanda Balıkçısı (1886, roman, Fransız Edb.)
 • Nabizade Nazım
  • Zehra (1880, roman)
  • Karabibik (1890, uzun hikâye)
 • Emile Zola
  • Nana (1880, roman, Fransız Edb.)
  • Germinal (1885,roman, Fransız Edb.)
 • Henrik İbsen
  • Hortlaklar (1881, tiyatro, Norveç Edb.)
  • Halk Düşmanı (1882, tiyatro, Norveç Edb.)
  • Hedda Gabler (1891, tiyatro, Norveç Edb.)
 • Antonio Fogazzaro, Malombra (1884, roman, İtalyan Edb.)
 • Muallim Naci
  • Âteş-pâre (1884-86, şiir)
  • Şerâre (1885, şiir)
 • Guy de Maupassant
  • Güzel Dost (1885, roman, Fransız Edb.)
  • Pierre ve Jean (1888, roman, Fransız Edb.)
 • Samipaşazade Sezai,
  • Sergüzeşt (1888, roman)
  • Küçük Şeyler (Öykü, deneme ve çeviriler)
 • Mizancı Murat, Turfanda mı Turfa mı? (1890, roman)
 • Knut Hamsun
  • Açlık (1890, roman, Norveç Edb.)
  • Pan (1894, roman, Norveç Edb.)
 • İsmail Sefa, Huz mâ Sefâ (1891, şiir)
 • Oscar Wilde, Dorian Gray’in Portresi (1891, roman, İngiliz Edb.)
 • Fatma Aliye, Muhâderat (1892, roman)
 • Mehmet Celal, Gazellerim (1894)