17.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Nef’î, Sihâm-ı Kaza
 • Nabi
  • Hayriyye
  • Hayrâbâd
  • Sûrname
  • Tuhfetu’l-Haremeyn (mensur)
 • Şeyhülislam Yahya, Dîvân
 • Nâ’ilî, Dîvân
 • Neşâtî, Dîvân
 • Azmîzâde Hâletî, Dîvân
 • Nevizade Atayi, Hamse
 • Fehîm, Dîvân
 • Veysi, Hâb-name
 • Nergisi, Hamse (mensur!)
 • Evliya Çelebi, Seyahatname
 • Katip Çelebi
 • Kayıkçı Kul Mustafa,
 • Ercişli Emrah
 • Aşık Ömer
 • Gevherî
 • Niyaz-ı Mısrî
 • Sinân-ı Ümmî
 • Hüdâi
 • Şeyhülislam Yahya,
 • Gaybî Sunullah
 • Ebülgazi Bahadır Han (Çağatay Edb.)
  • Şecere-i Terakime
  • Şecere-i Türk
 • Tirso de Molina, Don Juan (1630, hikâye, İspanyol Edb.)
 • William Shakespeare (İngiliz Edb.)
  • Kral Lear (1603-1606, tiyatro)
  • Othello (1603, tiyatro)
  • Macbeth (1606, tiyatro)
  • Soneler (1609, şiir)
 • Christopher Marlowe, Faust (1604, tiyatro, İngiliz Edb.)
 • Francis Bacon, Yeni Atlantis (1626, roman, İngiliz Edb.)
 • Miguel de Cervantes, Don Kişot (1605, roman, İspanyol Edb.)
 • Pedro Calderón de la Barca, Hayat Bir Rüyadır (1631-32, tiyatro, İspanyol Edb.)
 • Pierre Corneille (Fransız Edb.)
  • Medee (1635, tiyatro)
  • Le Cid (1637, tiyatro)
  • Horace (1640, tiyatro)
 • John Milton, Kayıp Cennet (Paradise Lost, 1667, şiir, İngiliz Edb.)
 • Moliere (Fransız Edb.)
  • Zoraki Tabip (1666, tiyatro)
  • Cimri (1668, tiyatro)
  • Kibarlık Budalası (1670, tiyatro)
 • Jean Racine (Fransız Edb.)
  • Andromaque (1667, tiyatro)
  • İphigenie (1674, tiyatro)
 • François Fénelon,Telemak’ın Maceraları (1699, roman, Fransız Edb.))