18.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719, roman, İngiliz Edb.)
 • Jonathan Swift, Güliver’in Seyahatleri (1726, roman, İngiliz Edb.)
 • Johans Wolfgang Von Goethe, Genç Werther’in Acıları (1774, roman, Alman Edb.)
 • Nedim
  • Dîvân
  • Nigârname
 • Şeyh Gâlip,
  • Dîvân (1781)
  • Hüsn ü Aşk (1783)
 • Schiller (Alman Edb.)
  • “Neşeye Övgü” (1785, şiir; An die Freude / Ode to Joy)
  • Don Carlos (1787, tiyatro)
 • Sünbülzade Vehbî, Lutfiyye (mesnevi)
 • Koca Râgıp Paşa,
  • Dîvân
  • Münşeat
 • Fıtnat Hanım, Dîvân
 • Enderunlu Fâzıl
  • Dîvân
  • Defter-i Aşk
 • Erzurumlu Emrah
 • Dertli
 • Seyrani
 • Bayburtlu Zihni
 • Esrar Dede
 • Bursalı İsmail Hakkı
 • Erzurumlu İsmail Hakkı