Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler (M.S.1-7.yy)


Pharsalia (1718 baskısı)

  • Lucanus, Pharsalia (Bellum Civile, 59-65, 10 kitap, destanî şiir , Antik Roma Edb.)
  • Persius (34-60), hiciv, Antik Roma Edb.)
  • Phaedrus, masal, Antik Roma Edb.)