8-10.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Bozkurt Destanı (Göktürk dönemi)
 • Ergenekon Destanı (Göktürk dönemi. 13.yy’da Reşidüddin tarafından yazıya geçirilmiştir.)
 • Göktürk Yazıtları (8.yy)
  • Tonyukuk Yazıtı (720-725)
  • Kül Tigin Yazıtı (732)
  • Bilge Kağan Yazıtı (735)

 

orhun-yazitlari

 

 • Türeyiş Destanı (Uygur destanı)
 • Göç Destanı (Uygur destanı)
 • Uygur Metinleri (9-10 ve 11.yyılın ilk yarısı)
  • “Altun Yaruk (Işık)” aslı Sanskritçe.
  • Sekiz Yükmek” (8 yığın)
  • İki Kardeş Hikayesi (Kalyanamkara ve Papamkara)
  • “İki Kazık” metni
  • “Turfan Türk Metinleri”
  • “Eski Turfan Şarkıları”
  • Irk Bitig (fal kitabı)