11-12.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

divanulugatitturk

Divanü Lügat-it Türk

 

  • Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig (1068-1071, şiir)
  • Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it Türk (1072-1074, sözlük)
  • Ahmed Yesevî, Divân-ı Hikmet (12.yy., şiir)
  • Edib Ahmed Yüknekî, Atebetü’l-Hakāyık (12.yy., şiir)
  • Battalnâme (11-13.yy)
  • Hâkim Süleyman Atâ, Bakırgan Kitabı (şiir)
  • İgor destanı (El yazması 1795’te bulundu. Rus Edb.)