14.yy/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

simurg

 

 •  Gülşehrî,
  • Felek-name (1301, mesnevi)
  • Mantıku’t-Tayr (1317, mesnevi)
 • Dante Alighieri, İlahî Komedya (La Divina Commedia, 1308-21, şiir, İtalyan Edb.)
 • Aşık Paşa, Garib-name (1330, mesnevi)
 • Francesco Petrarch, Canzoniere, (1330-1374, Laura için yazılmış soneler,  İtalyan Edb.)
 • Giovanni Boccaccio, Dekameron (1349-1353, hikâye, İtalyan Edb.)
 • Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr (1350, çeviri)
 • Şeyhoğlu Mustafa
  • Hurşid-name (1387, mesnevi)
  • Marzuban-name (mensur çeviri)

 

inferno-dante
İlahi Komedya, Cehennem’den bir sahne…

 

 • Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales (1387-1400, İngiliz Edb.)
 • Kadı Burhaneddin, Dîvân 
 • Şeyyad Hamza, Yusuf ile Züleyha (mesnevi)
 • Abdal Musa
 • Kaygusuz Abdal, Budalanâme (mensur)
 • Nesîmî, Türkçe ve Farsça dîvanları (Azerî Edb.)
 • Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiya (1311, mensur, Harezm)
 • Mahmud bin Ali, Nehcü’l-Ferâdis (vaaz, Harezm)
 • İslâm, Mu’înü’l-Mürîd (şiir, Harezm)
 • Kutb, Hüsrev ü Şirin (Altınordu)
 • Harezmî, Muhabbet-name (1352, mesnevi, Altınordu)
 • -, Codex Cumanicus (Altınordu)
 • -, Bahtiyar-name (hikâye)