Türk Edebiyatında İsimler, Eserler (15.yy)

 • Ahmedî
  • Cemşid ü Hurşid (1403, mesnevi)
  • İskender-name (1405, mesnevi)
 • Ahmed-i Dâî, Çeng-name (1405-1406, mesnevi)
 • Ahmet Paşa, Dîvân

 

mevlid
Vesîletü’n-necât’ın  ilk iki sayfası 

 

 • Süleyman Çelebi, Vesiletü’n-necat (Mevlid, 1409, mesnevi)
 • Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye (1449, mesnevi)
 • Şeyhi
  • Hüsrev ü Şirin (mesnevi, çeviri)
  • Harname (mesnevi)
 • Necati, Dîvân
 • Sinan Paşa, Tazarruname
 • Mercimek Ahmed, Kabusname(çeviri)
 • Avnî (Fatih Sultan Mehmed), Dîvân
 • Adlî (II.Bayezid), Dîvân
 • Cem Sultan, Cemşid ü Hurşid (mesnevi, çeviri)
 • Karamanlı Nizamî, Dîvân
 • Hacı Bayram Veli

 

ali-sir-nevai
“Ali Şîr Nevâî’nin Divan’ında, avlananları ve çevgân oynayanları tasvir eden iki minyatür”(TDV İslâm Ans.)

 

 • Ali Şir Nevai (Çağatay Edb.)
  • Hamse
  • Mecalisü’n-Nefais (Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresi)
  • Muhakemetü’l-Lugateyn
  • Mizanü’l-Evzan