M.S.16.YY/ Türk ve Dünya Edebiyatında İsimler, Eserler

 • Thomas More, Utopia (1516, İngiliz Edb.)
 • François Rabelais
  • Pantagruel (1532, hikâye, Fransız Edb.)
  • Gargantua (1534, hikâye, Fransız Edb.)
 • Ludovico Ariosto, Çılgın Orlando (1532, epik şiir, İtalyan Edb.)

 

leyla-vu-mecnun

“Kays’ın akıllanması için Kâbe’ye dua etmeye götürülüşü ile onun aşk çılgınlığının artmasını dilemesini gösteren minyatür” (TDV İslâm Ans.)

 

 •  Fuzûlî
  • Leylâ vü Mecnûn (1535, mesnevi)
  • Beng ü Bâde (mesnevi)
  • Şikâyetname (mektup)
 • Sehi Bey, Heşt Bihişt (1538, tezkire, “Osmanlı edebiyatında varlığı bilinen ilk tezkire”)
 • Bâkî, Dîvân
 • Bağdatlı Ruhi, Terkib-i Bend
 • Zâtî, Dîvân
 • Hayâlî, Dîvân
 • Taşlıcalı Yahya
  • “Şehzade Mustafa Mersiyesi”
  • Hamse
 • Nev’î, Netayicü’l-Fünun (mensur)
 • Lâmi’î, İbretnüma (mensur)
 • Muhibbî, Dîvân
 • Dede Korkut Hikâyeleri (yazıya geçiriliş 15.yy sonu)
 • Karacaoğlan
 • Köroğlu
 • Pir Sultan Abdal
 • Babür Şah, Babürname (anı, Çağatay Edb.)
 • Hatayi (Safevi hükümdarı şah İsmail), Dîvân (Azerî Edb.)
 • Edmund Spenser (İngiliz Edb.)
  • Çoban Takvimi (The Shepherdes Calendar, 1579, şiir)
  • Periler Kraliçesi (Faerie Queene, 1590, epik şiir)
 • Montaigne, Denemeler (1580, Fransız Edb.)
 • Tasso, Kurtarılmış Kudüs (1581, destan, İtalyan Edb.)
 • Matteo Bandello, hikâye, İtalyan Edb.)

 

romeo
Romeo ve Juliet, ilk baskı

 

 • William Shakespeare (İngiliz Edb.)
  • Romeo ve Juliet (1597, tiyatro)
  • Hamlet (1599-1601, tiyatro)
 • Francis Bacon, Denemeler (1597, İngiliz Edb.)
 • Christopher Marlowe (İngiliz Edb.)
  • “İhtiraslı Çobandan Sevgilisine” (1599, The Passionate Shepherd to His Love, şiir)
  • Dr.Faustus (1620, tiyatro)
 • Lope de Vega, komedi  (İspanyol Edb.)
 • Pierre de Ronsard (Fransız Edb.)