Gerçekler ya da Kurgular…

“Gerçekler veya Kurgu”*, bir veriyi, amacı ve iletileri açısından sorgulayan, uygulanması basit ama iyi uygulandığında, sonuçları etkili ve öğretici bir etkinlik örneğidir.

“gerçekler ya da kurgular”

Bir haber öğesi, bir resim, kişinin yaşadığı bir durum ya da tarihteki bir olayı seçerek, onun etrafında aşağıdaki türden sorulara yanıt aramayı önerin:

. Bununla ne iletildiğini düşünüyorsun?
. Bu başka nasıl yorumlanabilir?
. Bunun doğru olduğuna seni inandıran şey nedir?
. Sana bunu düşündüren ne?”

Öğrenciler yanıtlama sürecinde fark edeceği ek sorularla bilginin doğruluğunu da tartışır: Destekleyici kanıtlar var mı? Birçok gerçek ve rakam rapor ediliyor mu? Daha önce öğrendiklerinizle örtüşüyor mu?

Aynı çerçevede sunulan bir öneri de resmin görünen parçasının, görünmeyeni ne kadar karşıladığını sezdirmek ile ilgilidir:

“Görüntüyü ayrı parçalara ayırın, her bir parça tek başına tamamlanmış bir resimmiş gibi bir seferde yalnızca bir bölümünü gösterin, görülebilecekler ve neler olduğuna dair düşünceler/yorumlar hakkında bir tartışmayı kolaylaştırın ve ardından tam olarak gösterin. Görüntü ve ilk düşündükleriyle karşılaştırın.

Alternatif olarak, bir dizi görüntüden yalnızca birini gösterin veya başlangıçta bir makalenin yalnızca bir bölümünü okuyun, tartışın ve ardından diziyi tamamlayın.“

* Facts or Fictions