WHERE TO ve UbD… Öğrenmenin Yol Haritası

Öğrenme süreci, yalın bir metaforla, öğrencinin öğrenme hedeflerine odaklanarak yaptığı öğrenme yolculuğu olarak ifade edilebilir. Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) çerçevesinde WHERE TO, planlamadan uygulamaya uzanan bir süreçte,  öğrenme yolculuğu metaforunu somutlaştıran etkili  bir dizi adımdan oluşur.

WHERE TO

WHERE TO yahut “öğretmenim ‘que vadis?’”…

WHERE TO, Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) şablonunda, belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, öğrencileri hedeflenen öğrenme düzeyine ulaştıracak bir öğrenme akışı oluşturmayı kapsar. Planlama aşamasında öğretmen için güçlü ve kontrolü elden bıraktırmayan bir yol haritası olarak da görülebilir.

WHERE TO, UbD şablonunda “Öğrenme Etkinlikleri” kısmının oluşturulmasında, öğretmene her adımda, “Neredeyim? Neyi Hedefliyorum? Öğrenciyi nereye ulaştıracağım?” sorularını sordurur. Doğru yanıtlarla ilerlenmesinde, WHERE TO’nun her harfi de birer ipucu niteliğindedir.

W

(Where, Why)

Geleneksel sistemde, öğrenci daha çok, “Sınavda çıkacak mı?” diye sorsa da öğretmenin bu soruyu baştan kesmesinin en kısa yolu, ilgili ders konusunun NEDEN verildiğini, NEREDE kullanılacağını, NEREYE bağlanacağını baştan ortaya koymasıdır. Neyi, niçin öğreneceğini bilen öğrenci için motivasyon daha hızlı olacaktır.

H

(Hook)

Merak öğrenmenin anahtarıdır. Öğrenciyi daha başta ders içeriğine çekecek ISINDIRMA ve ders boyunca kopmasını önleyecek uygulamaların her biri, süreci güçlendirir.

WHERE TO

E

(Explore & Equip)

WHERE TO ‘da KEŞİF , öğrenme sürecinde öğrencinin en etkin olabileceği, kendi öğrenme, çıkarım yapma, yorumlama vb. potansiyelinin de farkında olabileceği en önemli öğrenme aşamasıdır. Öğretmenin her adımını öğrenme hedefine uygun tanımladığı, sözlü ya da yazılı yönergesini hazırladığı etkinlikler, öğrenciler tarafından bireysel ya da grup çalışmaları çerçevesinde uygulanır.

R

(Rethink, Reflect, Revise)

Öğrencinin etkin olduğu çalışmaların sonuçlarının yine öğrencilerle GÖZDEN GEÇİRİLİP değerlendirilerek toparlanması önemlidir. Keşif sürecinin öğretmenin kolaylaştırıcılığında net bilgilere dönüştüğü, varsa kafa karışıklığının giderildiği bir aşamadır.

E

(Evaluation)

SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRMELERle öğrencinin öğrenme aşamalarını da öğretmene gösteren, verilen performans görevlerine dönük yansıtma ve geri bildirimlerle ilerleyen belirleyici bir aşamadır. Sonuç odaklı çalışmalar da öğrenme çıktılarını gösterir ancak, öğrencinin bireysel öğrenme sürecini gözlemek ve gelişimde bunu esas almak daha önemli görülür.

T

(Tailor)

Aslolan öğrencinin öğrenmesi ise ve öğrenciler de kişisel, akademik, sosyal açılardan farklı düzeylere, birikimlere, ilgilere, öğrenme hızlarına hatta tarzlarına sahipse, öğretmen bunu dikkate alan FARKLILAŞTIRMA uygulamalarını mutlaka planına dahil eder; öğrenme sürecini izler ve gerek duyduğu durumlarda, içerikte, süreçte ve üründe farklılaştırmaları devreye koyar. Dolayısıyla, farklılaştırma, WHERE TO içinde oldukça önemli ve sonuç aldırıcı bir basamaktır.

O

(Organization)

Ders içeriği, süresi, öğrenci profili vb. buraya kadar sıralanan değişkenleri dikkate alarak belirlenen kazanımların, uygulanacak etkinliklerin ve değerlendirme aşamalarının öğrenme akışı olarak organize edilip yazıldığı bölümdür.

İlgili: Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD)