Yazma Aşamaları için Görsel İzleme

*** Zürih Üniversitesi PH-Zürih Uluslararası Eğitim Projeleri Merkezi (IPE) tarafından hazırlanmış Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi kitapçığında, planlı yazma aşamaları ile ilgili bir izleme grafiği yer alıyor: Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi. Bu çalışma kağıdı, başlığında belirtildiği üzere, öğrencinin planlı yazma aşamaları doğrultusunda kendi yazma sürecini görmesini ve ona göre ilerletmesini sağlıyor.

yazma aşamaları şeması

Planlı yazma süreci
planlı yazma aşamaları

Kitapçıkta verilen bilgi:

“adım adım: ‘yazımı planlıyorum, yazıyorum ve gözden geçiriyorum’”

En iyi netice, ÇK1’deki 6 adımın somut bir yazma etkinliği eşliğinde, bir veya birden çok kez uygulamalı olarak işlenmesi halinde elde edilmektedir. İlk örnek, bilgi içerikli bir metin olabilir (örneğin, “Ülkemizin bir şehri veya bölgesi (veya tanınmış bir kişi) hakkında bilgi toplayın; bununla ilgili 1 1⁄2 sayfalık bir yazı hazırlayın; sonra bunu 5–10 dakikalık bir sunum olarak sunun”.

İkinci örnekte, ÇK1’deki 6 adım, uygulamalı olarak edebi bir metin veya hayali bir konu eşliğinde ele alınır (örneğin “Ülkemizle İlgili Bir Şiir Yazıyoruz”, “En Heyecanlı Tatil Maceram”, “Yalancıktan Bir Hikâye”). Burada önemli olan, bir örnek eşliğinde her adımın ayrı ayrı ele alınması ve üzerinde konuşulmasıdır. Bu, zaman alabilir, ancak öğrencilerin bundan sonra tek başına hazırlayacakları yazma görevleri için çok şey öğrenecekle- rinden bu şeklide zaman ayırarak yapılmasında büyük yarar var.

İlk aşamada, sadece kalın puntolarla yazılan başlıkları (6 adımı) ele almak kolaylık sağlayabilir. Çalışma Kâğıdının üzerinden ikinci kez geçildiğinde alt başlıklar da işlenebilir.

İlgili: Planlı yazma süreci