Yazma Becerisi ve Yaratıcı Drama

Bazı yaratıcı drama teknikleri, yazmayı kolaylaştırıcı bir rol üstlenebilir. Yazma becerisi için yararlanılabilecek birkaç teknik:

  • Bir yazma çalışmasının hazırlık aşaması olarak “kostüm hazırlama”, merak ve ilgi uyandırıcı bir etkinlik olarak uygulanabilir.yazma becerisi

gibi yaratıcı drama teknikleri kullanılabilir.

  • Bir içeriği farklı türlerde, tür özelliklerine uygun olarak yeniden yazmak için, Tür Anahtarı elverişli bir tekniktir.

Blogda yaratıcı drama tekniklerine dayalı örneklerin tümü için: Yaratıcı Drama