Yeni Türk Harfleriyle İlk Alfabe

Yolumun İstanbul’a daha sık düştüğü zamanlardan birinde, muhtemelen Beyazıt’ta bir sahaftan almıştım. Zamanını hatırlamıyorum. Üzerindeki tarih: 1928. Yeni Türk Harfleriyle İlk Alfabe adı, Yeni Türk Harfleri -le İlk Alfabe şeklinde yazılmış. Midhat Sadullah‘ın hazırladığı sekiz sayfalık bir kitapçık: Yeni Türk Harfleriyle İlk Alfabe

Yeni Türk Harfleriyle İlk Alfabe
İddialı… “Güzel Türkçemizi”, Bir hafta içinde doğru olarak okuyup yazmayı vaadediyor. Harfler ve örnek cümlelerin yanı sıra, kapak tanıtımı da Arap ve Latin harfleriyle birlikte yazılmış. Kapak bilgisine göre:

“Dil Encümeni tarafından tertip ve kabûl edilmiş olan yeni Türk harfleri-le yazılmıştır.”

Yeni Türk Harfleriyle İlk Alfabe:

Genel bilgi için bakılabilir: Yeni Türk Harflerinin Kabulü