Stratejiler: 07-Zihinde Canlandırma, Görselleştirme

Zihinde canlandırma, görselleştirme, içeriği anlamış olmayı gerektirdiği için, anlamanın somut çıktılarından biri olarak görülür. (Görsel figür oluşturmaya dayalı bazı yaratıcı drama etkinlikleri de bu kısma alındı.)

Okuma Stratejileri ve MEB Kazanımları |Uygulama Örnekleri